Svet-Stranek.cz
Keep Walking
COOL-EOPTERA

coleoptera:Keep Walking

coleoptera

Vědecká klasifikace
Říše: živočichové (Animalia)
Kmen: členovci (Arthropoda)
Podkmen: šestinozí (Hexapoda)
Třída: hmyz (Insecta)
Podtřída: křídlatí (Pterygota)
Řád: Brouci (Coleoptera)Brouci (Coleoptera) jsou jeden z nejdiverzifikovanějších řádů hmyzu. Zahrnují přes 400 000 popsaných druhů rozčleněných ve více než 160 čeledích (viz seznam), což je asi 40 % všech popsaných druhů hmyzu a asi 20 % všech popsaných živočišných druhů. Stále jsou přitom objevovány nové druhy. V České republice byl zaznamenán výskyt asi 6000 druhů zastupujících asi 110 čeledí.

Dosud je poznáno asi 350 tisíc druhů brouků. Patří mezi ně jedinci velcí čtvrt milimetru, ale i exempláře dosahující velikosti 20 cm. Jejich první pár křídel je vyztužen chitinem a tvoří krovky,které chrání druhý blanitý pár křídel.Velmi různé,ale zajímavé tvary mají tykadla brouků,která jsou vždy článkovaná.Je u nich tipická pohlavní dvoutvárnost to znamená, viditelný rozdíl mezi samcem a samicí.

Dospělec

Brouky lze poměrně lehko odlišit od ostatních řádů hmyzu díky tomu, že horní (přední) pár jejich křídel je přeměněný na pevné krovky chránící zadohruď a blanitá křídla (která mohou druhotně chybět). Předohruď je zvětšena a poměrně pohyblivá, zadohruď je obvykle pevně spojena se zadečkem a zakryta krovkami. Ústní ústrojí je zpravidla kousací.

Larvy brouků mají zřetelně odlišenou hlavu a kousací ústní ústrojí.

Brouci jsou hmyz s proměnou dokonalou, tj. jejich životní cyklus se sestavuje z vajíčka, larvy, kukly a dospělce. Existují zde druhy, které se o svá vajíčka starají (stavějí jim úkryt a zaopatřují jim potravu), např. hrobařík obecný (Nicrophorus vespillo), jiné prostě kladou vajíčka volně a dál se o ně nestarají, např. mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata). Obecně lze říci, že druhy starající se o potomstvo kladou výrazně méně vajíček než ty, které je kladou volně a nepečují o ně

Brouci se vyskytují po celém světě s výjimkou polárních oblastí a mořského prostředí. Většina z nich je poměrně úzce vázána na určitý typ stanoviště a citlivě reagují na jeho změny.Z hlediska potravní specializace se vyskytují prakticky všechny možné kombinace: vyskytují se zde predátoři, parazité, saprofágové, mrchožrouti i býložravci.S určením největšího brouka je ten problém, že pro jeho výběr je možno použít různá kritéria, na základě kterých vyjdou různé výsledky. Pokud pod největším myslíme brouka s největším objemem těla, pak jím je nepochybně titán obrovský (Titanus giganteus), jehož největší doložitelný jedinec je dlouhý 16,7 cm. Zejména ve starší literatuře se však pod pojmem největší myslí brouk nejdelší. Diference v určení vítěze takto definované soutěže spočívají zejména v tom, že někteří autoři posuzují pouze délku těla bez různých výrůstků a čelistí, jiní zase výrůstky započítávají a to buďto včetně tykadel, nebo bez nich. V prvním vymezení soutěže opět jednoznačně vítězí titán obrovský, v druhém mu v případě, že nejsou započtena tykadla, vyvstávají dva vyrovnaní soupeři: herkules antilský (Dynastes hercules) a piluna velkozubá (Macrodontia cervicornis) (oba asi 17 cm). Se započtením tykadel opět vítězí titán (21-22 cm).

V České republice je největším broukem roháč obecný (Lucanus cervus), 7 cm.
návštěvníků stránky
celkem21 425
tento týden7
dnes3